หยิ๋งแป๋ม http://pornnapa.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=20 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่17]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=20 Sun, 02 Sep 2012 2:24:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=19 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่16]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=19 Sun, 02 Sep 2012 2:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=18 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่15]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=18 Sun, 02 Sep 2012 2:22:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=17 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่14]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=17 Sun, 02 Sep 2012 2:22:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=16 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่13]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=16 Sun, 02 Sep 2012 2:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=15 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่12]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=15 Sun, 02 Sep 2012 2:19:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=14 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่11]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=14 Sun, 02 Sep 2012 2:19:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=13 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=13 Sun, 02 Sep 2012 2:18:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=12 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=12 Sun, 02 Sep 2012 2:17:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=11 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=11 Sun, 02 Sep 2012 2:16:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=10 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=10 Sun, 02 Sep 2012 2:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=9 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=9 Sun, 02 Sep 2012 2:14:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=8 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=8 Sun, 02 Sep 2012 2:04:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=7 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=7 Sun, 02 Sep 2012 2:00:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=6 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=6 Sun, 02 Sep 2012 1:58:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=5 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=5 Sun, 02 Sep 2012 1:56:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=4 http://pornnapa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบสถานการณ์ปัญหาที่1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pornnapa&month=02-09-2012&group=4&gblog=4 Sun, 02 Sep 2012 1:56:40 +0700